Líon an Bearna Cluiche atá oiriúnach do ranganna scoile nó don bhaile le cuidiú ó COGG.

10 gcluiche i ngach bosca - pictiúír agus íomhánna d’fhocail úsáideacha, litir ar iarraidh ó gach focal (agus gach litir in aibítir na Gaeilge clúdaithe uair amháin in aghaidh an chluiche). Tíleanna maighnéadacha de litreacha chun na ‘bearnaí’ a líonadh. Gach rud á chur ar fáil i mbosca téagar maighnéadach.


Great new game from cluiche.ie (with support from COGG) suitable for classrooms and the home

10 different games in each box, of images and pictures of useful words, with one letter missing from each word - and each letter of the Irish alphabet covered once in each game. Magnetic letter tiles are used to fill the gaps and the whole game is presented in a sturdy magnetic box.


Praghas: Tá an cluiche seo an-trom beagnach 6 kg,  agus tá an postas costasach - 

Price: This is a very heavy game weighing almost 6 kg, the P&p is expensive

Gnáth phraghas €40 (€17.50 pacáistiú agus seachadadh in Éirinn. )


aon áit eile: déan teagmháil ar eoghan@maccormaic.ie

Roghanna/options
Líon an Bhearna                                                                                

© Eoghan Mac Cormaic 2018