Spraoi le BríCluiche grúpa is é Spraoi le Brí. Sa bhosca tá 6 pháca cárta lena n-imrítear an cluiche. Is féidir 2 nó níos mó imreoir a bheith ann. Le cuidiú dísle (iniata) roghnaíonn an t-imreoir cén páca (1-6) ar gach seal. Ar pháca 1 tá trí ainmfhocal ar gach cárta; ar pháca 2 trí aidiach; ar pháca 3 trí bhriathar; ar pháca 4 tá trí théarma a úsáidíonn an ginideach; ar pháca 5 tá seanfhocail. I ngach cás den chúig pháca sin is é an sprioc don imreoir an trí fhocal a mhíniú ina fhocail féin, gan na focail ar an chárta a úsáíd ná a lua, agus na himreoirí eile ag iarraidh an ciall nó an fhocail a fháil. Samhlaigh faoi gur  a mhalairt de ‘charades’ atá ann. Ar pháca 6 tugtar dushlán don t-imreoir focail a bhaineann le téamaí éagsúla a scairteadh amach - 5 fhocal ar théama amháin, 4 chin ar théama eile, trí chinn ar théama eile agus síos tríd dhá fhocal agus focal amháin - lasitigh de 60 soicind. Mar shampla 5 rud go bhfaighfeá i seomra feithimh; ceithre ghlasra; trí chontae in Uladh; dhá rud go bhfaighfeá i mála scoile agus ainm duine amháin ar bhuaigh an Eurovision…

Cuireann an cluiche go mór le stór focail foghlamóirí agus beidh spórt agus spraoi ag gaeilgeoirí líofa leis an chluiche chomh maith.


Spraoi le Brí is a game with six packs of card and a dice to determine which pack will be used on each turn. This game is for 2 or more players. Pack 1, contains cards with three nouns on each; Pack 2 has three adjectives on each card; Pack 3 has verbs, Pack 4 has phrases in the genetive case and Pack 5 has proverbs. For each of these five pack the object is for  the player to explain the words without using the words themselves, to the other players - its like Charades in reverse. The more soimilar words a player can think of the easier it will be for the team mates to guess the word or proverb.

Pack 6 contains themes, and the player must call out words associated with 5 themes on the card: for example 5 things you’d find in a fridge, 4 things you’d see in a post office, three types of pasta, two animals in a zoo and one river in County Cork… all as Gaeilge, and all helping to extend the vocabulary of the players.


Gnáth Phraghas:

€25.00 €7.50 pacáistiú agus seachadadh in Éirinn)

€25.00 €8.50 pacáistiú agus seachadadh in áiteanna eile)


Roghanna/options
Spraoi le Brí                                                                     

© Eoghan Mac Cormaic 2018