Rogha de sheanfhocail eile


Roghnaigh cén seanfhocal gur mhaith leat ar mhuga, agus seol rphost go muga@cluiche.ie agus gheobhaidh tú cód PayPal ar ais don íocaíocht

Nó, Seol rphost le habairt (nó íomha i bhfoirm .jpg nó .png nó .pdf) go muga@cluiche.ie agus gheobhaidh tú cid PayPal ar ais don íocaíocht


Choose which proverb you would like, and email muga@cluiche.ie for a paypal code for payment

Or send your own choice (or an image in .jpg, .png or .pdf) to muga@cluiche.ie and you’ll receive a PayPal code for payment.


Ní shlogann béal dúnta cuileoga

Níl aon tinteán mar do thinteán féin

Is túisce deoch ná scéal.

Cuir snaidhm nó caillfidh tú  dhá  ghreim.

Níl aon tinteán mar do thinteán féin

Ní hualach do dhuine an léann

Cad a dhéanfadh mac an chait ach luch a mharú?

Ní bhíonn  meas ar an aon phort.

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

Más maith leat do mholadh, faigh bás; más maith leat do cháineadh, pós

Bíonn adharca fada ar na ba i gcéin.

Ní bhíonn airgead an amadáin i bhfad ina phóca.

Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

Is maith an t-anlann an t-ocras.

Ní thagann ciall roimh aois

Dá mbeifeá chomh láidir le crann darach, gheobhaidh an bás an ceann is fearr ort.

Is deas an rud an beagán ach é a dhéanamh go maith.

Is iomaí béal a bhris srón.

Is binn béal ina thost.

Deineann ceann ciallmhar béal iata.

Níl a fhios ag aon duine cá bhfuil fód a bháis

An rud a théann i bhfad téann sé i bhfuaire.

Ní deir galar fada bréag

Ná bris do lorga ar stól nach bhfuil i do bhealach.

An té a bhíonn thuas, óltar deoch air. An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

Síleann fear na buile gurb é féin fear na céille.

Ná díol caora dhubh, ná ceannaigh caora dhubh, agus ná bí gan caora dhubh.

Ní dhéanfadh an saol capall rása d'asal.

Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán.

Má tá tú ag lorg cara gan locht beidh tú gan cara go deo.

Ní troimide an ceann ná a chiall.

Briseann an dúchas trí shúile an chait

Is olc an chearc nach scríobann di féin.

Is maith an chearc nach mbeireann amuigh.

An té a bhíos amuigh fuaraíonn a chuid

Nuair a bhíonn an t-ól istigh bíonn an ciall amuigh.

Ní troime den cholainn ciall

Is minic a bhí ciúin ciontach

Deartháir don bhás an codladh

Ní bhíonn an duine críonna go dtéann an beart thart.

Ar mhaithe leis féin a bhíonn an cat ag crónán

Ar scáth a chéile a mhaireas na daoine

Is giorra cúnamh Dé ná an doras.

Ná déan nós agus ná bris nós.

Is minic a bhí gránna gnaíúil agus dathúil dona

Is treise dúchas ná oiliúint.

Peata muice is peata duine an dá pheata is measa amuigh.

Ní bhíonn rith maith ag gach each i gcónaí.

Maireann croí éadrom i bhfad.

Mair, a chapaill, agus gheobhaidh tú féar

Coimhéad fearg fhear na foighne.

Is namhaid an cheird gan í a fhoghlaim

Ní dhíolann dearmad fiacha

Ní hé lá na gaoithe lá na scolb.

Is neamhbhuan cogadh na gcarad má bhíonn sé crua, ní bhíonn sé fada.

Is fearr glas ná amhras.

An té nach mbeireann ar an ngnó beireann an gnó air.

Is é do mhac do mhac inniu ach is d'iníon d'iníon go deo

Nuair a laghdaíonn an t-ádh, fuaraíonn an grá

An rud a bhailítear go bocht caitear go holc

An rud is annamh is iontach

An té nach bhfuil láidir ní foláir dó a bheith glic.

Tús maith leath na hoibre.

Níl luibh ná leigheas in aghaidh an bháis.

Is trom an t-ualach an leisce

Ní bhíonn saoi gan locht

An rud nach bhfuil agus nach mbeidh, nead ag an luch i bhféasóg an chait.

Tagann gach aon rud lena iomrá ach an madra rua agus an marbhán.

Is dána gach madra i mbéal a dhorais féin.

Taithí a dhéanann máistreacht

Is fearr go mall ná go brách.

Ní íoctar as an bhuille nach mbuailtear

Meileann muilte Dé go mall ach meileann siad go mín

Is iad na muca ciúine a itheann an mhin.

An té a chaillfeas a chlú, caillfidh sé a náire

I dtír na ndall is rí fear na leathshúile.

Is leor don dreoilín a nead

Ní neart  go cur le chéile.

Is leor nod don eolach.

Molann an obair an fear.

Is maith an t-anlann an t-ocras

Más fada é an lá, tig an oíche

Tri ghlúin ó rí  go rámhainn.

Is fearr rith maith ná drochsheasamh.

Ní rún é más eol do thriúr é.

Dá mbeadh soineann go Samhain bheadh breall ar dhuine éigin.

Is ait an mac an saol

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach

Ní thuigeann an sách an seang is má thuigeann, ní in am.

Bíonn an fhírinne searbh

Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin.

Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é.

Ní mhealltar an sionnach faoi dhó.

Is fearr an cú atá sa siúl  ná an cú atá sa lúb.

Pós bean an tsléibhe agus pósfaidh tú an sliabh

Is fearr an tsláinte ná na táinte

Is minic a ghearr teanga duine a scornach.

Ní thig leis an gobadán an dá thrá a fhreastal.

Tuigeann Taidhgín Taidhgín.

Ní bhíonn ál gan uachtarán

Is sleamhain iad leaca an tí mhóir.

Ní fhaigheann sagart balbh beatha

Fág an drochscéal san áit a bhfuair tú é.

Is ón cheann a thagann an cheird

Scéal an chait, a piscín.

Ní cleas é go ndéantar trí huaire é.

Dochtúir na sláinte an codladh

Bíonn fáilte agus fiche roimh chuireadh gan iarraidh.

An té a bhíonn díomhaoin óg, bíonn sé buan críonna

Is faide a théann an dúchas  ná an fhoghlaim.

Is deise cabhair Dé ná an doras.

Faigheann an tseanbhróg an seanstoca

Is minic a bhain seangán léim as gearrán

Níor tháinig stoirm riamh gan báisteach ina dhiaidh.

Is cuma le tae cé ólfas é.

Is treise toil ná tuiscint

Téann íseal agus uasal chuig tórramh.

Ná bí beag ná mór leis an chléir

Ná leathnaigh do bhrat murar féidir leat á chosaint

Is maith an scéalaí an aimsir

Siúlann na cait seacht n-acra in oíche.

Is é buille an phinn an buille is fealltaí.

Bíonn cluasa fada ar mhuca beaga.

Is minic a rug cú mall ar ghiorria

Bíonn saibhir agus daibhir le chéile ar neamh

Ní féidir an dubh a chur ina gheal  ach seal.

Is cuma leis an bhacach cé a líonann a mhála

Trí ní nach mothaítear ag teacht: cíos, aois agus féasóg

Is minic paidrín fada ag rógaire

Is minic ubh mhór ag cearc bheag

Is fearr beagán cuidithe ná mórán trua.

Níl leigheas ar an ghrá ach pósadh

Is fearr lúbadh ná briseadh

Níl fhios ag fear an tí thall cad é mar atá fear a tí abhus

Is minic a bhí fear maith i seanbhríste

Chuirfeadh sé cosa faoi chearca duit.

Is fearr réal inniu ná scilling amárach.

Ceannaigh an maor is ní baol duit an máistir

Nuair a stadann an ceol, stadann an rince

Na héiligh do cheart go bhfeicfear do neart

I dtosach na haicíde is fusa í a leigheas

Aimsíonn an dall a bhéal

Is dána gach fear go tulaigh.

Ceileann searc ainimh is locht

Is minic bean an ghréasaí ag caitheamh drochbhróg

Ní bhíonn bua mór gan contúirt

An gad is giorra don scornach is gá a réiteach ar dtús.

Is minic a bhain dealg beag braon

Is fearr a bheith ag lorg bia ná goile

Ní dheachaigh fial riamh go hifreann

An rud nach fiú é a lorg, ní fiú é a fháil.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní breac go port é.

Is buan fear ina dhúiche féin.

© Eoghan Mac Cormaic 2019